Informacja o strategii podatkowej za rok 2020

Zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy CIT, firma „DRE’’ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizowanej strategii podatkowej

Strategią podatkową objęte jest zarządzanie strategiczne w firmie.  Wprowadzono zarządzeniami i instrukcjami   role i odpowiedzialności. Zarząd przedstawił  kierunki i cele działania w obszarze podatkowym oraz odnosi się do kultury organizacyjnej firmy , propagowanych przez podmiot wartości etycznych, w szczególności przez zarząd i wyższe kierownictwo jako osoby dające przykład z góry dla pozostałych pracowników spółki i kształtujące w ten sposób postępowanie ogółu osób zaangażowanych w realizację i nadzór nad funkcją podatkową przedsiębiorstwa.  Spółka posiada odpowiednie zasoby do kontrolowania i zarządzania funkcją podatkową, w tym zapewnienia wiarygodności raportowania tak na zewnątrz jak i wewnątrz organizacji.

Spółka stosuje wysokie standardy etyczne oraz zachowuje zasady bezpieczeństwa podatkowego. W celu minimalizacji ryzyk podatkowych, Spółka powstrzymuje się od czynności mających na celu agresywną optymalizację podatkową. W szczególności Spółka nie stosuje struktur podatkowych opisanych w publikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych ostrzeżeniach podatkowych.

W celu zapewnienia realizacji obowiązków podatkowych zgodnie z przepisami ustaw podatkowych Spółka wdrożyła następujące procedury:

  • procedurę obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, dowodów księgowych,
  • procedurę  dotycząca sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania  deklaracji podatkowych, płatności podatkowych,
  • procedura VAT – należyta staranność, weryfikacja kontrahentów – VIES, sprawdzanie kontrahentów na białej liście,
  • procedura WHT (podatek u źródła) – procedura należytej staranności, rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
  • procedura CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych),
  • procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • procedura realizacji obowiązków w zakresie schematów podatkowych (MDR),
  • inne procedury lub instrukcje podatkowe
Kontakt

Skontaktuj się z nami

DRE Sp. z o.o.
ul. Nefrytowa 4
82-300
Elbląg—Gronowo Górne

(55) 236-42-58
dre@dre.pl

Poniedziałek—Piątek w godz. 8:00—16:00
Sobota/Niedziela nieczynne